شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

نگهداری از سالمندان

نگهداری از سالمندان

با افزایش سن در زنان و مردان ممکن است خلق و خوی آنها نیز تغییر کند و این به تنهایی باعث شود که برخی امور در پرستار سالمند برای فرزندان سخت باشد و شاید هر فردی نتواند از پس نگه داری و مراقبت آنها برآید .

ادامه مطلب
تربیت کودک و پرستار کودکان

تربیت کودک و پرستار کودکان

به افرادی که در نگهداری و تربیت کودک به مادر کمک میکند پرستار کودک گفته می شود و میتوان گفت پرستار کودک حکم مادر دوم را دارد.افرادی که عاشق کودک هستند و میتوانند یک ارتباط خوب و صمیمی با کودک و والدین آنان برقرار کند و صبر و حوصله فراوانی دارند، شغل پرستار کودک شغل مناسبی برای آنهاست.

ادامه مطلب