شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

چگونگی از سالمندان نگهداری کنیم؟

پنجشنبه 26 اسفند 1395 (21:12)

زن و مرد با کهولت سن و تغییرات روانی و جسمی که در آنها بوجود می آید نیازمند نگهداری و اهمیت بیشتر آنان می باشند.افرادی که در منزل هستند و مشغله فراوانی ندارند خود از سالمند نگهداری می نمایند ولی آنان که مشغله زیاد و شاغل هستند و زمان رسیدگی  به سالمند را ندارند با استخدام یک پرستار سالمند یا به مراکز نگهداری از سالمند میبرند.

افراد سالمند به علت پاگذاشتن به سن وضعف جسمی باعث تغییر رفتار آنان می شود ممکن است همانند یک کودک با او رفتار شود و امر و نهی به آنها کنند که باعث اعتماد به نفس کم آنان می شود در صورتی که کار اشتباهی می باشد و باید شان ،مرتبه و احترام آنان حفظ شود و بیشتر از قبل به آنها احترتم گذاشته شود زیرا طبیعت بشریت می باشد.

برای پرستار سالمند همانند پرستار کودک باید مهارت و توانایی آن را داشت و باید به آنان علاقه داشت تا بتوان نگهداری از آنان را راحت تر کرد و از آنجایی که سالمندان ممکن است رفتارهای کودکانه ای نشان دهند نیاز به صبر و حوصله فراوانی دارد.

پرستار سالمند از سالمندان نگهداری می کند باید برای آنان محیطی آرام را بوجود بیاورند،با سالمند دوست و صمیمی باشد تا احساس خجالت و شرم نکند و به درد و دل آن گوش دهد،به او حس مفید بودن بدهد، تغذیه مناسب،ورزش کردن و پیاده روی،نظافت سالمند،داروهای آن را به موقع به او بدهد و آن را به دکتر ببرد.

اگر سالمند دچار مشکل شنوایی می باشد با او شمرده شمرده و واضح صحبت کند و فریاد نزند و نیز اگر دچار فراموشی باشد هیچ گاه نباید او را تنها گذاشت و همیشه باید یک نفر همراه و مواظب او باشد.

سالمندان به علت داروهایی که مصرف می کند ممکن است دچار اختلال و مشکلاتی شود که کسی که از سالمند نگهداری می کند باید دوره های کمک های اولیه را دیده باشد تا به مشکل بر نخورد.

اگر فرد سالمند دارای بیماری باشد که بر روی تخت خوابیده باشد و توانایی حرکت را ندارند نگهدار آن باید آنرا جا بجا کند،ماساژ بدهد و در معرض فشار نباشد و مواظب باشد دچار زخم بستر نشود و کسی که وظایف نگهداری از سالمند را برعهده میگیرد باید از نظر فیزیکی قوی باشد و دارای روحیه و صبر فراوانی باشد