شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

اعزام پرستار آقا

سه شنبه 15 فروردین 1396 (14:22)

تعداد پرستار آقا نسبت به تعداد پرستار خانم بسیار کمتر است زیرا با درآمد کم آن کمتر مردی به این شغل روی می آورند مگر کسانی که به این کار علاقه فراوانی داشته باشند.

اعزام پرستار آقا بیشتر در مواردی است که سالمند مرد باشند زیرا هم جنس بودن یکدیگر در روابط آنها بسیار موثر می باشد. پرستار آقا از نظر قوای بدنی بسیار خوب است مخصوصا برای بیماران و سالمندانی که بر تخت خوابیده اند و قدرت حرکت را ندارند مناسب می باشد.


شرکت فرشتگان آرامش با ارائه خدمات پرستاری و نگهداری از بیماران ,سالمندان و کودکان آماده است تا شما را همراهی کند.