شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

پرستار بیمار آلزایمری

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 (16:22)

با افزایش سن بسیاری از سالمندان دچار بیماری آلزایمر می شوند که این بیماری فرزندان را بسیار ناراحت می کند ،همچنین با مشغله های امروزی فرزندان نمیتوانند بطور کامل از والدین آلزایمری خود مراقبت نمایند که بعضی از افراد تصمیم به بردن والدین  به مراکز نگهداری از سالمندان می نمایند و بعضی دیگر به داشتن پرستار در منزل اقدام می نمایند.
اگر سالمند در منزل خود نگهداری شود و پرستار داشته باشد بهتر می باشد بعلت آنکه با محیط آشنا می باشد و در جمع خانواده می باشد که باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری سالمند می شود.
پرستاری از بیمار آلزایمری بسیار دشوار می باشد بنابراین پرستاری که این شغل را انتخاب می کند باید دارای روحیه ، صبر و انرژی بالایی باشد، سالمند را دوست بدارد و توانایی برقراری ارتباط خوب و صمیمی را داشته باشد.
این نوع بیماران به علت از دست دادن حافظه خود بسیار سردرگم می باشد و پرستار سالمند نباید او را تنها بگذارد، همچنین این نوع بیماری باعث می شود تا فرد دچار هذیان گویی و توهم و حتی به پرستار تهمت بزند که پرستار بیمار آلزایمری نباید از او آزرده خاطر شود و حتی خانواده او و پرستار باید به آنان توضیح دهد که این رفتار ها به دلیل بیماری او می باشد و از او دلخور نباشند.
پرستار سالمند آلزایمری با او باید بطور شمرده و آرام صحبت کند تا متوجه حرف ها او شود و زمانی از پرستار سوال کرد جواب او را ساده و کوتاه بدهد و پرستار با او رفتار و گفتار دستوری نداشته باشد.
پرستار باید آرامش بیمار را فراهم کند و از وارد شدن استرس به او دور باشد،وسایل خطرناک مانند چاقو ،کبریت و... را از او دور نگهدارد تا به خود آسیبی وارد ننماید.
کمک به او در استحمام که دشوارترین بخش در نگهداری از بیمار آلزایمر می باشد چرا که بیمار ممکن است دچار استرس و اضطراب بشود و رفتارهای خاصی از خود نشان بدهد هنگام استحمام پرستار باید مواظب سر خوردن او و نیز وسایل شستشو برای او خطرناک می باشد.
وعده هایی غذایی بیمار باید بطور منظم باشد ،اصلاح کردن ،یاد آوری مسواک زدن نیز از وظایف پرستار می باشد همچنین مرتب کردن وسایل بیمار و پوشاندن لباس مناسب حسی خوبی را به او می دهد.
بنابراین شغل پرستار بیمار آلزایمری شغلی طاقت فرسا و خسته کننده می باشد و پرستار باید مهربان بودن و صبور بودن خود را حفظ نماید.