شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

مراقبت از نوزاد

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 (09:49)


بسیاری از مادارن از همان ابتدا تولد فرزندشان دغدغه شان مراقبت از نوزادشان می باشد ، چرا که پرستار نوزاد تازه به دنیا آمده بسیار دشوار می باشد و روش های خاص خود را دارد که حتما باید آنها را رعایت کرد.
مراقبت نوزاد در برابر بیماری های عفونی و...،رعایت کردن نکات بهداشتی نوزاد بسیار مهم می باشد. ناخن های نوزادان به سرعت رشد می کند،با آنکه ناخن های کودکان نرم و تا شونده هستند بسیار تیز می باشد که به هنگام دست و پا زدن صورت خود و اطرافیانش را زخمی می کند.
حمام کردن نوزاد در هفته های اول ،دو بار هفته کافی می باشد و در طول روز نیز می توانید دست و صورت و در هنگام تعویض پوشاک بدنش را می شورید.نوزادان توانایی کنترل بدن خود را ندارند بنابراین تنظیم دمای اتاق باید متناسب باشد و کم و زیاد بودن لباس نوزاد بسیار مهم می باشد و لباس آنها باید سبک و راحت باشد.
خواباندن نوزاد نیز بسیار مهم می باشد ،نوزاد را در زمان خواب او را جابجا نمایید تا در یک سمت نخوابد و پتو روی سر او نباشد ،بهتر است او را به پهلو بخوابانید تا اگر زمانی استفراغ کرد باعث خفگی نوزاد نشود.
بنابراین بیشتر والدین بعلت کم تجربه بودن در مراقبت از نوزاد به یک پرستار نوزاد یا راهنما نیاز دارند.امروزه شرکت های پرستاری بسیاری می باشند که با اعزام پرستار با تجربه ،کاردان و دوره دیده به والدین کمک می نمایند.
پرستار کودک باید به موقع غذای نوزاد را بدهد ،پوشکش را تعویض نمایند ،او را حمام ببرد ،به اندازه کافی او را بخواباند و از آنجایی که فرزندان در مقابل ویروس ها ناتوان هستند به سرعت بیمار می شوند