شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

میزان حقوق پرستار در منزل

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 (10:03)

امروزه دغدغه و مشغله ها خانواده ها بسیار می باشد و دیگر برای رسیدگی کامل به کودک ،سالمند و یا بیمار خود را ندارند بنابراین تصمیم داشتن پرستار با مهارت و کاردان می گیرند و نیز بسیاری از افراد به این شغل روی می آورند.
میزان حقوق پرستار کودک در منزل حقوق پایه خود را دارد و افزایش آن بستگی به میزان تحصیلات ،تجربه کاری و نوع مسئولیت و شرایط او  دارد این که برای مراقبت و نگهداری از کودک ،سالمند و بیمار باشد و همچنین ساعات کاری او که بصورت روزانه و شبانه می باشد که  میزان حقوق پرستار سالمند روزانه کمتر از شبانه می باشد و همچنین اگر به جز نگهداری و ارائه خدمات بهداشتی کارهای دیگر مانند پخت و پز ،نظافت و... از پرستار درخواست شود،حقوق او نیز افزایش می یابد.
در مجموع میزان حقوق پرستار کودک در منزل نسبت به کار و زحمات آنان در ایران بسیار کم می باشد ولی در کشور های دیگر مانند آمریکا ،استرالیا بیشتر می باشد و ارزش و احترامی خاصی به این افرادی که در این زمینه ارائه خدمت می نمایند می گذارند.
در ایران افرادی که به این شغل روی می آورند باید علاقه فراوانی به این شغل داشته باشد مهربان و دلسوز باشد تا همراه و هم نشین خوب برای کودک ،سالمند و بیمار باشد و از برای نیازهای مالی این شغل را انتخاب کرده باشند.