شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

پرستاری از بیمار در منزل

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 (09:36)

پرستاری از بیمار در منزل سیستمی می باشد که بیمار تحت نظر پزشک و پرستار کودک در محل زندگی خود از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند می شود.
پرستاری از بیمار در منزل پرستار فقط به یک  بیمار رسیدگی می کند نه چند بیمار که  کیفیت مراقبت از بیمار بالا برود و نیز باعث می شود تا بیمار به سرعت سلامتی خود را بدست آورد و دوران نقاهت آن کاهش میابد.
هنگامی که بیمار در منزل  و در کنار خانواده باشد آرامش بیشتری دارد و نیز راحت تر و آسایش آن بیشتر می باشد و خانواده مشکل رفت و آمد را ندارند و از روند بهبود بیمارشان به طور دقیق اطلاع دارند.
 بودن بیمار در بیمارستان باعث می شود بیمار در معرض بیماری های عفونی باشد ولی در منزل ایمنی بیشتری را دارد و نیز از از بستری های غیر ضروری پیشگیری می شود.
از دیگر مزایای داشتن پرستاری بیمار در منزل هزینه کمتر آن است،داشتن پرستار در منزل هزینه کمتری را نسبت به بیمارستان پرداخت می نماید.