شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

پرستاری شغل انبیا و یک ایثار است

شنبه 30 اردیبهشت 1396 (10:22)

شاید برای شما و نزدیکان شما هم پیش آمده باشد که در حال درمان بوده و پرستارانی که با تمام دل جان از مریضان پرستاری می کنند.
تا الان به این فکر کردید که پرستاران چه وظیفه خطیری دارند و اگر این فداکاری و عشق به بهبود و شادی بیمار و خانواده نبود هیچ پولی نمی توانست آنها را راضی کند.
پرستاران زمانی که این رشته را انتخاب می کنند دیگر از خود گذشته برای نجات یک بیمار است.

در کنار دوره هایی که می گذرانند عشق را ذره ذره احساس می کند. وقتی پرستار از خواب خود می گذرد تا یک بیمار مراقبت کند یه نوع جهاد است یه نوع ایثار است.
پزشکان بیماری را تشخص می دهند و نوع درمان رابه شما نشان می دهند و کسی که می تواند در کنار شما پا به پای شما بیایید و تا بهبود کامل شما را یاری کند پرستار است.
یک پرستار وقتی این شغل را انتخاب می کند این را پذیرفته تا در شرایط سخت طاقت بیشتری داشته باشد و خود را تا لحظه آخر نبازد.


در بسیاری از بیماران خانواده بیمار بخاطر حس عاطفی که به عضو بیمار خانواده دارد نمی تواند به بهترین نحو از بیمار نگهداری کند و طاقت دیدن بیمار را در آن شرایط ندارند در اینجا پرستار است که با شکیبایی و محبت در کنار بیمار می ماند و از بهبود بیمار لذت می برد.


پرستاری از سالمندان یکی از سختترین نوع نگهداری است که حتی خود خانواده ها  از پس آن بر نمی آیند اما پرستار سالمند که عشق به این کار دارد با عشق از سالمند نگهداری می کند و پرستار سالمند دوره هایی دیده است که در شرایط خاص می تواند سالمند را از خطرهایی که در میانسالی تهدید می کند نجات دهد.بسیاری از پرستاران سالمند شبانه روز در کنار آنها هستند و حتی با سالمند زندگی می کند. این شغل جدا از مادیاتش واقعا یه کار با عشق است و اگر فردی آن عشق به پرستاری و نگهداری و بهبود را نداشته باشد نمی تواند با بیشتری هزینه ها هم طاقت انجام این کار را داشته باشد.


پرستاری از کودکان هم یک نوع پرستار است که فکر می کنم یکی از لذت بخش ترین نوع پرستاری است. پرستار کودک با این که کار خیلی سختی است ولی زمان گذاشتن برای بچه که هر روز رشد می کند و چیز های جدید می آموزد و به پرستارش وابسته تر می شود خیلی زیباست.

خدا را شکر می کنم که عاشقانی ایثارگر داریم که در نگهداری از کودکان و سالمندانمان و بیمارانمان که عزیزان هر خانواده ای هستند تمام تلاششان را می کنند. پرستار یعنی، عشق یعنی ایثار، یعنی فداکاری ، یعنی محبت و دلسوزی.