شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

نکانی که قبل از استخدام پرستار کودک باید بررسی شود

دوشنبه 1 خرداد 1396 (10:55)

یکی از دغدغه های زوج های جوانی متاهل که تصمیم می گیرند دارای فرزند شوند این است که نگهداری از کودک خود را چه کنند.
در جامعه امروز ممکن است پدر و مادر هر دو شاغل باشند. برای این که با خیال راحت مادران به کار خود برسند بهترین راه پرستار کودک است که از شرکت های معتبر درخواست می کنند.
برای آن که بهتر بتوانید پرستار مورد نظر خود را تشخص دهید بهتر است یک سری موارد را بررسی کنید.


1. اولین چیز این است که شما از پرستار کودک خود چه انتظاراتی دارید.
2. پرستار مورد نظر شما چه اطلاعاتی را باید داشته باشد.
3. چه مواردی برای شما بابد ها و نباید ها است که باید به پرستار خود گوش زد کنید.
4. بهتر است پرستار کودک شما دارای تحصیلات دیپلم به بالا باشد و دوره های کودکیاری و روانشناسی کودک را گذرانده باشد.
5. به پرستار کود خود بگوید در صورت بروز حادثه اول کمک بگیرد و بعد به شما اصلاع دهد چونممکن است دیر شود.
6. برای آن که در صورت لزوم از جعبه کمک های اولیه استفاده شود آن را در دسترس پرستار کودک خود قرار دهید.
7. اگر کودک شما سابقه بیماری یا حساسیت یا مصرف دارویی را دارد حتما به پرستار کودک خود اصلاع دهید.
8. اگر پرستار کودک شما را به حمام می برد نکات ایمنی استحمام کودک ا با او بررسی کنید.
9. ممکن است شما انتظارات بیشتری از پرستار کودک خود داشته باشید حتما این انتظارات را برای او لیست کنید.