شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

چگونه یک پرستار خوب باشید

یکشنبه 21 خرداد 1396 (11:06)

پرستاری کار سختی می باشد برای آن که یک نفر بتواند این کار را به خوبی انجام دهد باید صبور و فداکاری را یاد گرفته باشد.


پرستار ها هر کدام متفاوت هستند و وظایفشان فرق دارد.برای مثال پرستار کودک، پرستار سالمند و پرستار بیمار است که هر کدام شرایط متفاوتی دارند و دوره های خاصی باید گذرانده باشند.
پرستار کودک خوب باید دوره های کودکیاری کمک های اولیه و حتی دوره های شرایط خاص همچنین نگهداری از کودک کاری می باشد که نیاز به تجربه دارد و پرستار باید بداند با یک کودک در خصوص تربیت و یادگیری چه کارهایی را انجام دهد. کودک بعد ار مادر خود با پرستار خود انس می گیرد.

 

پرستار سالمند نیز باید به وظایف خود آگاه باشد و دوره های برخورد با سالمند را گذرانده باشد.
با بیماری ها آشنایی داشته باشد و در صورت بروز بیماری خاص بتواند همه کارهای اویه را انجام دهد.
نگهداری از سالمند نیز کاری تخصصی است پرستار باید از لحاظ روانشناسی آشنایی با رفتار های سالمندان داشته باشند.چون سالمندان بسیار حساس می شوند و ممکن گاهی دچاره افسردگی شده باشند.
نیاز سالمند به توجه زیاد است و پرستاران این را باید بداند.

پرستار بیمار که در بیمارستان ها هستند بیشترین تخصص را دارند و باید با بیماری ها وشرایط ویژه بیمار آشنایی داشته باشند.چون بیمار پس از معاینه پزشک به پرستار سپرده می شود و پرستار با شکیبایی  و دلسوزی کنار بیمار می ماند تا بیمار بهبود یابد.گاهی تلاش های پرستار برای بیمار فایده نداشته باشد ولی پرستار دست از تلاش نمی گشد و ممکن است تاثیر بدی در روحی پرستار داشته باشد.بهتر است که پرستاران صبور و با روحیه باشند.

 خدا همه پرستاران را حفظ و نگهدارشان باشد.